Chủ YếU >> Tin Tức >> Trippie Redd từ chối những người cho rằng việc anh ta sử dụng 666 ′ là ám chỉ đến ma quỷ

Trippie Redd từ chối những người cho rằng việc anh ta sử dụng 666 ′ là ám chỉ đến ma quỷ

mưa đá Satan

Đầu tiên và quan trọng nhất, bạn là một tên ngốc nếu bạn dành thời gian của mình để nói đi nói lại về việc các nghệ sĩ 'sùng bái satan.'