Hoa hồng Derek

Derek Rose viết về thể thao, công nghệ, hàng hóa gia đình và quà tặng cho The Spruce. Với bằng MFA về Viết sáng tạo từ Đại học Columbia và Cử nhân Truyền thông từ Marist College, Derek cũng thích viết tiểu thuyết và báo chí theo hướng kể chuyện. Điểm nổi bật Derek đã viết bài cho The Albany Times Union, T